Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (23/04/2009)

Mødereferat

Der var fremmøde fra Hashøj, Sydvestsjælland, Agersø og Slagelse. 

Følgende var på dagsorden

Nyt fra foreningerne

  1. Nyt fra natursamrådet
  2. Nyt fra formanden
  3. Oliefugle
  4. Reguleringskorps
  5. Skovens dag 3. maj
  6. Indsamling af affald i naturen
  7. Evt.

Nyt fra foreningerne

Hashøj har 30 hunde til fordressur/apportering. Da der var flere hunde, end de 30 der var plads til, er der blevet henvist til Skælskør el. Sydvestsjælland.
Hashøj skal have et møde med Slagelse kommune om fornyelsen af jagten/vildtpleje i Ravnebækskoven.

Slagelse jagtforening har 15 hunde til apportering.

Agersø har investeret i en lerduekaster, der forhåbentlig skal bruges af alle medlemmerne.

Sydvestsjællands. Jagtforening har åbnet lerduebanen, og der er godt gang i riffel skydningen på lille ø, der er riffel prøve d. 26-4-09

Ved forskellige større arrangementer, blev der snakket om, at vi skulle prøve at arbejde sammen på tværs af foreningerne, så der kunne blive så stor opbakning som muligt.

Hashøj fortalte, at de havde god gavn af at sende deres arrangementer ud til medlemmerne på sms.

Nyt fra natursamrådet

Finn Jensen var ikke til stede

Nyt fra formanden

Formanden spurte om samarbejde over til kommunen, hvor vi kom frem til, at det er dem der skal henvende sig hvis de skal have hjælp til noget.

Møde i Ringsted om jagttider. Jagten på agerhøns bliver der ikke pillet ved, da der anslås at være en bestand på ca. 100 000 par. høns. Men der skal laves nogle bedre biotoper for hønsene.
Jagttiden på hare vil heller ikke blive ændret.

Der blev lagt forslag frem om jagt på bramgæs og jagt på kragefugle halvanden time før sol opgang og efter sol nedgang.

Formanden har været på kursus i forhandlingsteknik, skal evt. ud til alle forenings formænd.
Kredsmødet i Vordingborg var dårligt tilrettelagt.

Oliefugle

Agersø har deres eget beredskab.
Hashøj stillede med 12 mand til beredskabet.
Slagelse stillede med 5 mand til beredskabet.
Sydvestsjælland stiller med mandskab til vands og til lands.

Der skal laves en info-aften, så alle der er med i beredskabet er informeres om hvad der skal gøres hvis uheldet er ude.

Reguleringskorps

Skal der laves et korps, til regulering af vildt. Ja det skal der.
Men det skal være kommunen, der henvender sig.
Kim tager kontakt til kommunen, om oliefugle og reguleringskorps.

Skovens dag

Er udlagt i kommunen.

Indsamling af affald

I skal prøve at lave, et samarbejde med DN om indsamling af affald. Evt. en familie dag i de respektive foreninger med pølser, øl og vand.

Evt.

Man skal have et hygiejne kursus, i brækning af vildt, for at komme på jagt i Tyskland. Man skal prøve at arbejde hen mod at det passer sammen med de nordiske lande.


Knæk og bræk

Carsten Nygaard
 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 14.05.2009

Tilbage